Truyện đọc nhiều

1 Kiếm Du Thái Hư
2 Cửu Đương Gia
3 Ngã Bản Thuần Khiết
4 Thiên Tàm Thổ Đậu
6 Nhĩ Căn
7 Thiên Tàm Thổ Đậu
8 Ô Sơn
9 Thiên Tàm Thổ Đậu
10 Hạ Nhật Dịch Lãnh

 Kỳ huyễn tu chân

2.914
tien-nghich
809
500+
ban-long
Bàn long Ngã Cật Tây Hồng Thị
2.394
Dai-chua-te
Đại chúa tể Thiên Tàm Thổ Đậu
4.481
vu-dong-can-khon
1.571
sung-mi
Sủng mị Ngư Thiên Không
984
2.581
huyen-thien
258
500+
tru-tien
Tru Tiên Tiêu Đỉnh
573
De-ton
Đế Tôn Trạch Trư
500+
vu-cuc-thien-ha