Truyện đọc nhiều

6 Thần Đông
7 Ngã Cật Tây Hồng Thị
8 Phương Tưởng
9 Thần Đông
10 Tử Mộc Vạn Quân

 Cổ điển tiên hiệp

513
784
than-mo-2
285
1.306
than-mo
Thần mộ Thần Đông
671
500+
tinh-than-bien
Tinh thần biến Ngã Cật Tây Hồng Thị
500+
gia-thien
Già thiên Thần Đông
800
500+
thuong-thien
Thương thiên Tử Mộc Vạn Quân