Truyện đọc nhiều

1 Kiếm Du Thái Hư
3 Cửu Đương Gia
4 Thiên Tàm Thổ Đậu
5 Cửu Đương Gia
6 Thiên Đường Bất Tịch Mịch
7 Phương Tưởng
8 Nhĩ Căn
9 Ô Sơn
10 Thiên Tàm Thổ Đậu

 Đông phương bối cảnh

4.392
linh-chu
Linh chu Cửu Đương Gia
513
784
than-mo-2
285
1.306
than-mo
Thần mộ Thần Đông
2.909
tien-nghich
809
500+
ban-long
Bàn long Ngã Cật Tây Hồng Thị
2.394
Dai-chua-te
Đại chúa tể Thiên Tàm Thổ Đậu
4.481
vu-dong-can-khon
800
500+
thuong-thien
Thương thiên Tử Mộc Vạn Quân
1.559
sung-mi
Sủng mị Ngư Thiên Không
984
2.577
huyen-thien
674
3.922
phong-luu-phap-su
Phong lưu pháp sư Thiên Đường Bất Tịch Mịch
1.007
De-ba
Đế Bá Yếm Bút Tiêu Sinh
625
500+
ngu-hanh-thien