Truyện đọc nhiều

6 Phương Tưởng
7 Thiên Tàm Thổ Đậu
8 Thiên Tàm Thổ Đậu
9 Hạ Nhật Dịch Lãnh
10 Thần Đông

 Dị thế đại lục

38
500+
khai-hoan-ca
Khải hoàn ca Mộng Điệp Ký
2.394
Dai-chua-te
Đại chúa tể Thiên Tàm Thổ Đậu
4.481
vu-dong-can-khon
1.571
sung-mi
Sủng mị Ngư Thiên Không
461
500+
yeu-than-ky
Yêu thần ký Phát Tiêu Đích Oa Ngưu
983
500+
tao-than
Tạo thần Thương Thiên Bạch Hạc
573
De-ton
Đế Tôn Trạch Trư
1.123
De-ba
Đế Bá Yếm Bút Tiêu Sinh
500+
vu-cuc-thien-ha
625
500+
ngu-hanh-thien