Chủ đề: Truyện đọc nhiều

4.481
vu-dong-can-khon
4.392
linh-chu
Linh chu Cửu Đương Gia
674
3.975
phong-luu-phap-su
Phong lưu pháp sư Thiên Đường Bất Tịch Mịch
510
2.997
long-xa-dien-nghia
2.915
tien-nghich
984
2.585
huyen-thien
2.405
Dai-chua-te
Đại chúa tể Thiên Tàm Thổ Đậu
1.571
sung-mi
Sủng mị Ngư Thiên Không
285
1.307
than-mo
Thần mộ Thần Đông
1.123
De-ba
Đế Bá Yếm Bút Tiêu Sinh
513
785
than-mo-2
613
749
mang-hoang-ky
Mãng Hoang Kỷ Ngã Cật Tây Hồng Thị
573
De-ton
Đế Tôn Trạch Trư
26
542
tu-mac-hi
Tứ mạc hí Đường Thất Công Tử
534
mi-Anh
Mị Ảnh Anh Giai Ngây Thơ
500+
quan-than
Quan Thần Hà Thường Tại
147
500+
Am-duc
Ám Dục Thánh Yêu
258
500+
tru-tien
Tru Tiên Tiêu Đỉnh
500+
Dan-than
Đan Thần Thắng Kỷ
809
500+
ban-long
Bàn long Ngã Cật Tây Hồng Thị
671
500+
tinh-than-bien
Tinh thần biến Ngã Cật Tây Hồng Thị
766
500+
vuong-phi-13-tuoi
31
500+
trinh-nu-bao-thu
983
500+
tao-than
Tạo thần Thương Thiên Bạch Hạc
969
500+
hi-du-hoa-tung
500+
di-the-ta-quan
66
500+
song-quy-nhan
Song quy nhạn Minh Nguyệt Đang
500+
ma-thien-ky
461
500+
tac-Dam
Tặc Đảm Phát Tiêu Đích Oa Ngưu
352
500+
gia-cat-linh-An