Chủ đề: Truyện đề cử

66
500+
song-quy-nhan
Song quy nhạn Minh Nguyệt Đang
4.392
linh-chu
Linh chu Cửu Đương Gia
513
785
than-mo-2
510
2.997
long-xa-dien-nghia
285
1.307
than-mo
Thần mộ Thần Đông
461
500+
tac-Dam
Tặc Đảm Phát Tiêu Đích Oa Ngưu
671
500+
tinh-than-bien
Tinh thần biến Ngã Cật Tây Hồng Thị
809
500+
ban-long
Bàn long Ngã Cật Tây Hồng Thị
2.405
Dai-chua-te
Đại chúa tể Thiên Tàm Thổ Đậu
800
500+
thuong-thien
Thương thiên Tử Mộc Vạn Quân
461
500+
yeu-than-ky
Yêu thần ký Phát Tiêu Đích Oa Ngưu
983
500+
tao-than
Tạo thần Thương Thiên Bạch Hạc
984
2.585
huyen-thien
674
3.975
phong-luu-phap-su
Phong lưu pháp sư Thiên Đường Bất Tịch Mịch
258
500+
tru-tien
Tru Tiên Tiêu Đỉnh
573
De-ton
Đế Tôn Trạch Trư
611
500+
tap-Do
Tạp Đồ Phương Tưởng
1.123
De-ba
Đế Bá Yếm Bút Tiêu Sinh
21
500+
son-quy
Sơn Quỷ Ưu Đàm Hoa
23
500+
hoa-tu-dan
Hoa Tư Dẫn Đường Thất Công Tử
41
500+
co-gai-mac-amnesia